Regulamin

Warunki korzystania z serwisu

DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.
2. Sprzedawca – PapilArt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem 05 – 092 Łomianki, ul. Kolejowa 307, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000563170, numer NIP:525-23-17-880, REGON: 015898038.
3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, sposób dostawy i sposób płatności, miejsce wydania towaru, dane Klienta.
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem http://papilart.pl/b2b/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.  

INFORMACJE OGÓLNE

5. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.papilart.pl/b2b jest:

PapilArt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Kolejowa 307
05 – 092 Łomianki
NIP: 5252317880

6. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania zamówień poprzez Sklep.
7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest tożsame z akceptacją przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu.
8. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą produktów będących w jego ofercie oraz udzielaniem informacji o produktach.
9. Zamówienia w sklepie internetowym www.papilart.pl/B2B można realizować poprzez sklep internetowy oraz e-mail: sklep@papilart.pl 
10. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez zarejestrowanie się przy użyciu formularza rejestracyjnego. Bez rejestracji Klient nie ma dostępu do cennika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieudostępniania cennika hurtowego bez podania przyczyny.
11. Zamówienia w Sklepie można składać tylko poprzez wcześniejszą rejestrację. Rejestracja umożliwia utworzenie konta w sklepie internetowym, za pomocą którego można każdorazowo po zalogowaniu się  dokonywać zakupów i sprawdzać informacje o statusie realizacji zamówienia.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów w opisie, jak i zdjęciach produktów. 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:30. Zamówienia nie są realizowane w soboty, niedziele oraz dni świąteczne i wolne od pracy. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni, w których zamówienia nie będą realizowane, po uprzednim powiadomieniu na stronie internetowej Sklepu.
14. Przy składaniu zamówienia należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy. Dane te są niezbędne do poinformowania Klienta o przyjęciu zamówienia i statusie jego realizacji.
15. Złożenie zamówienia na dany produkt nie daje gwarancji jego dostępności w magazynie. W przypadku braku danego produktu lub jego niewystarczającej ilości Klient zostanie o tym poinformowany. W tym przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na realizację zamówienia na pozostałe dostępne produkty.
16. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta produkty z koszyka są usuwane. Informacje o zamówieniu można od tej chwili uzyskać w zakładce Moje konto (dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników).
17. Do każdej transakcji zostanie wystawiony dokument potwierdzający zawarcie umowy kupna-sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument ten zostanie każdorazowo dostarczony pod wskazany  przez Klienta adres wraz z dostawą lub na podany adres e- mail.
18. Zamówienia potwierdzone, ale nieopłacone zostają anulowane po 7 dniach od ich złożenia.
19. Zamówienia złożone nieprawidłowo, wzbudzające wątpliwości osoby przyjmującej oraz składane przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

ZAKUPY 

21. Wszelkie informacje o produktach umieszczone są na stronie http://papilart.pl/b2b/ w szczególności opisy, parametry techniczne oraz cena. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami netto w polskich złotych. Wszystkie ceny są powiększone o 23% podatku VAT.
22. Złożenie zamówienia i jego akceptacja odbywa się w kilku etapach. W każdym etapie Klient informowany jest o kolejnym kroku postępowania. 
23. W celu dokonania zakupu należy umieścić produkty z oferty Sklepu w koszyku za pomocą przycisku „do koszyka”, znajdującego się przy prezentacji każdego produktu.
24 .Produkty dodane do koszyka pozostają w nim do momentu ich usunięcia przez Klienta lub potwierdzenia zamówienia. Produkty umieszczone w koszyku pozostają w nim także po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się Klienta do Sklepu.
25. Do każdego zamówienia Klient może dopisać uwagi do realizacji zamówienia. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędy  zapisane przez Klienta w uwagach.

PŁATNOŚCI 

26. Ceny produktów umieszczonych na stronie Sklepu są cenami netto. Ceny są wyrażone w złotych polskich, nie uwzględniają kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych za wybraną formą płatności.
27. Jednorazowy kod rabatowy za zapisanie się na newsletter obiązuje wyłącznie w sklepie detalicznym "Dla Domu" (B2C).
28. W przypadku odbioru osobistego koszty wysyłki nie będą pobierane.
29. Możliwe formy płatności:

  • przelewem na konto (przedpłata) – wpłaty należy dokonywać na numer konta podany na zamówieniu. Numer widoczny jest po złożeniu zamówienia. 
  • płatność za pobraniem – wpłaty należy dokonywać gotówką przy odbiorze przesyłki Kurierowi, który dostarczył zamówiony towar. 
  • płatność elektroniczna za pomocą Transferuj.pl. 

 30. Płatności przelewowe należy dokonywać na konto prowadzone przez ING Bank Śląski o numerze:

        04 1050 1025 1000 0090 3214 6384

31. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego przelewem, zamówienie nie będzie zrealizowane a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.

DOSTAWA 

32. Zamówienia wysyłkowe będą dostarczane pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Sklep nie bierze odpowiedzialności za błędne dane wysyłkowe wpisane przez Klienta.
33. Wysyłka zamówień odbywa się w ciągu od 1-14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłek pobraniowych lub po odnotowaniu wpłaty na konto w przypadku przedpłaty.
34. Czas realizacji nie obejmuje czasu dostawy przez doręczyciela.
35. Paczki dostarczane są przez firmę kurierską. O rodzaju dostawy decyduje Klient.
36. Do odwołania nie realizujemy zamówień z odbiorem osobistym.

37. Opłaty za dostawę produktów każdorazowo określone są w trakcie procesu składania zamówienia przez Klienta i wynoszą:

  • Wysyłka kurierem transferuj.pl - 15,00 zł netto            
  • Wysyłka kurierem przelew zwykły - 15,00 zł netto       
  • Wysyłka kurierem pobranie - 15,00 zł netto                      
  • Opłaty za dostawę poza granicę Polski będą ustalane indywidualnie po kontakcie ze Sprzedawcą.

38. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia. 

REKLAMACJE I ZWROTY

39. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 
40. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Klienta wybrany w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
41. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania i sprawdzenia zwracanego towaru. 
42.  Informacje o zwrotach i reklamacjach przyjmowane są wyłącznie pisemnie na adres mailowy: biuro@papilart.pl lub sklep@papilart.pl
43. Przyjmowane są wyłącznie zwroty towaru w nienaruszonym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu. Adres właściwy do zwrotu towaru podawany jest po uprzednim uzgodnieniu z Klientem warunków zwrotu.
44. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia.
45. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby doręczającej przesyłkę z firmy kurierskiej.
46. Koszty odesłania towaru oraz dostawy nie podlegają zwrotowi.
47. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie, jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

48. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych, z którym Klient może skontaktować się w sprawie przetwarzania jego danych osobowych za pomocą e-maila sklep@papilart.pl lub telefonu: 22 751 76 91 lub drogą pocztową na adres: ul. Kolejowa 307, 05-092 Łomianki.

49. Sprzedający dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (dalej „RODO”).

50. Klient podaje Sprzedawcy następujące dane osobowe:

a) jeżeli Klient wybiera opcję złożenia zamówienia z dokonaniem rejestracji: (i) dane identyfikujące Klienta, w tym imię i nazwisko, (ii) adres, na który mają być dostarczane zamówienia lub wystawiane rachunki, (iii) adres e-mail (iv) numer telefonu, (v) dane logowania do konta, w tym nazwa użytkownika i hasło;

b) jeżeli Klient wybiera opcję złożenia zamówienia bez dokonania rejestracji: (i) dane identyfikujące Klienta, w tym imię i nazwisko, (ii) adres, na który mają być dostarczane zamówienia lub wystawiane rachunki, (iii) adres e-mail (iv) numer telefonu.

51. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku nie podania ww. danych osobowych przez Klienta, Sprzedający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego w następujących celach:

a) w celu realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówienia na adres podany przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO );

b) w celach analitycznych, np. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników na podstawie zgłaszanych uwag i zainteresowania użytkowników, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem danych podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

g) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

52. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Sprzedający korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym firmie kurierskiej realizującej na zlecenie Sprzedającego przesyłkę zamówienia, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

53. Dane osobowe będę przetwarzane przez Sprzedawcę przez następujący okres:

a) przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz dokonania rozliczeń i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji po jego realizacji;

b) w przypadku danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem danych podatkowych (np. podanych w fakturze), dane będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane;

c) w przypadku zaległości w zapłacie ceny zamówienia – przez czas trwania postępowań związanych z dochodzeniem należności;

d) podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Sprzedającego dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

e) w przypadku rejestracji konta – do czasu likwidacji konta przez Klienta.

54. Klientowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Sprzedającego: (i) prawo dostępu do danych  (ii) sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, (iii) żądania usunięcia danych, (iv) żądania ograniczenia przetwarzania danych, (v) prawo do przenoszenia danych, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (v) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

55. Sprzedający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania.

56. Sprzedający nie przekazuje danych poza terytorium Polski.

NEWSLETTER

57. Papilart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łomiankach (05-092), przy ul. Kolejowej 307, e-mail sklep@papilart.pl („Spółka”), jako administrator danych osobowych, informuje, że w przypadku zapisania się do newslettera podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysyłania zamówionego newsletter-a.

58. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. adresu e-mail– jest Pana/Pani zgoda, która może zostać w każdym czasie wycofana, m.in. kontaktując się pod wskazanym powyżej adresem e-mail. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

59. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania newsletter-a do czasu cofnięcia zgody.

60. Jest Pan/Pani uprawniony/a do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani także wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

61. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
62. Wszystkie zdjęcia i treści umieszczone na sklepie www.papilart.pl/b2b są własnością Sprzedawcy. Kopiowanie ich bez zgody jest zabronione. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w prezentowanej ofercie w dowolnym momencie. 
63. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, oraz w przypadkach gdy:

a) Klient podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c) Klient dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

64. Promocje i rabaty w Sklepie nie łączą się, chyba że postanowienia danej promocji wyraźnie stanowią inaczej. Jednorazowy kod rabatowy za zapisanie się na newsletter obiązuje wyłącznie w sklepie detalicznym "Dla Domu" (B2C).
65. Sklep posługuje się również plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu. 

Zapisz się do newslettera
Zapisz się do newslettera, a my wyślemy najnowsze informacje o promocjach i produktach.