Dostawa już od 6 zł*
Darmowa dostawa* od 100 PLN
Szybka wysyłka 24 H

Regulamin

Warunki korzystania z serwisu

DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.
2. Sprzedawca – PapilArt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem 05 – 092 Łomianki, ul. Kolejowa 307, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000563170, numer  NIP: 525-23-17-880, REGON: 015898038.
3Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, sposób dostawy i sposób płatności, miejsce wydania towaru, dane Klienta.
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem http://www.papilart.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

INFORMACJE OGÓLNE

5. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.papilart.pl jest:

PapilArt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Kolejowa 307
05 – 092 Łomianki
NIP: 5252317880

6. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania zamówień poprzez sklep internetowy.
7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest tożsame z akceptacją przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu.
8. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą produktów będących w jego ofercie oraz udzielaniem informacji o produktach.
9. Zamówienia w sklepie internetowym może składać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
10. Zamówienia w sklepie internetowym można realizować poprzez sklep internetowy oraz e-mail: sklep@papilart.pl
11. Zamówienia w sklepie internetowym można składać bez rejestracji lub rejestrując się. Rejestracja umożliwia utworzenie konta w sklepie internetowym, za pomocą którego można każdorazowo dokonywać zakupów i sprawdzać informacje o statusie realizacji zamówienia.
12.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych na potrzeby zamówienia oraz w celach marketingowych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
13. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub życzeniem Klienta albo na żądanie uprawionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów w opisie, jak i zdjęciach produktów. 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

15. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00. Zamówienia nie są realizowane w soboty, niedziele oraz dni świąteczne i wolne od pracy. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni, w które zamówienia nie będą realizowane, po uprzednim powiadomieniu na stronie internetowej sklepu.
16. Przy składaniu zamówienia należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy. Dane te są niezbędne do poinformowania Klienta o przyjęciu zamówienia i statusie jego realizacji.
17. Złożenie zamówienia na dany produkt nie daje gwarancji jego dostępności w magazynie. W przypadku braku danego produktu lub jego wystarczającej ilości Klient zostanie o tym poinformowany. W tym przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na realizację zamówienia na pozostałe dostępne produkty. 
18. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta produkty z koszyka są usuwane. Informacje o zamówieniu można od tej chwili uzyskać w zakładce Moje konto (dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników).
19. Do każdej transakcji zostanie wystawiony dokument potwierdzający zawarcie umowy kupna-sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu. Dokument ten zostanie każdorazowo dołączony do przesyłki i/lub dostarczony pod wskazany przez Klienta adres e-mail (na jego życzenie). 
20. Zamówienia potwierdzone, ale nieopłacone zostaną anulowane po 7 dniach od ich złożenia, bez uprzedniego powiadomienia.
21. Zamówienia złożone nieprawidłowo, wzbudzające wątpliwości osoby przyjmującej oraz składane przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

ZAKUPY 

23. Wszelkie informacje o produktach umieszczone są na stronie www.papilart.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne oraz cena. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
24. Złożenie zamówienia i jego akceptacja odbywa się w kilku etapach. W każdym etapie Klient informowany jest o kolejnym kroku postępowania. 
25. W celu dokonania zakupu należy umieścić produkty z oferty sklepu internetowego w koszyku za pomocą przycisku „do koszyka”, znajdującego się przy prezentacji każdego produktu.
26. Produkty dodane do koszyka pozostają w nim do momentu ich usunięcia przez Klienta lub potwierdzenia zamówienia. Produkty umieszczone w koszyku pozostają w nim także po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu.
27. Do każdego zamówienia Klient może dopisać uwagi, co do realizacji zamówienia. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędy zapisane przez Klienta w uwagach.

PŁATNOŚCI 

28. Ceny produktów na stronie sklepu internetowego "dla domu" uwzględniają podatek VAT. Ceny  brutto wyrażone w złotych polskich, nie uwzględniają kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów za wybraną formę płatności.
29. Do każdej kwoty zamówienia doliczany jest koszt wysyłki, inny w zależności od rodzaju dostawy wybranego przez Klienta.
30. W przypadku odbioru osobistego koszty wysyłki nie będą pobierane. 
31. Możliwe formy płatności:

  • przelew na konto (przedpłata) – wpłaty należy dokonywać na numer konta podany na zamówieniu. Numer widoczny jest po złożeniu zamówienia. 
  • płatność za pobraniem – wpłaty należy dokonywać gotówką kurierowi, który dostarczył zamówiony towar. 
  • płatność elektroniczna za pomocą Transferuj.pl. – w  przypadku Transferuj.pl będzie pobierana opłata od całości zamówienia brutto 2,2%.
  • płatność gotówką - przy odbiorze osobistym.

 32. Płatności przelewowe należy dokonywać na konto prowadzone przez Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze:

06 1750 0009 0000 0000 2704 1744

33. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego przelewem, zamówienie nie będzie zrealizowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.

DOSTAWA 

34. Zamówienia wysyłkowe będą dostarczane pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Sklep internetowy nie bierze odpowiedzialności za błędne dane wysyłkowe wpisane przez Klienta.
35. Wysyłka zamówień odbywa się w ciągu 1-14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłek pobraniowych lub po odnotowaniu wpłaty na konto w przypadku przedpłaty.
36. Czas realizacji nie obejmuje czasu dostawy przez doręczyciela.
37. Paczki dostarczane są przez wyłącznie firmę kurierską. Nie realizujemy wysyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej.
38. Klient ma możliwość odbioru osobistego pod adresem: 

ul. Kolejowa 307, 05 – 092 Łomianki,
w godzinach 8:00 -16:00.

39. Opłaty za dostawę produktów każdorazowo określone są w trakcie procesu składania zamówienia przez Klienta i wynoszą:

  • Wysyłka kurierem - przelew zwykły – 12,00 zł (6 zł powyżej kwoty 50 zł)
  • Wysyłka kurierem - pobranie - 15,00 zł  (9 zł powyżej kwoty 50 zł)
  • Wysyłka kurierem - transferuj.pl - 15,00 zł (9 zł powyżej kwoty 50 zł)
  • Darmowa dostawa - zamówienia o wartości od 100 zł wzwyż i przedpłacie przelewem zwykłym. Przy pobraniu i płatności poprzez transferuj.pl naliczana jest opłata w wysokości 3 zł, niezależna od wysokości zamówienia.
  • Opłaty za dostawę poza granicę Polski będą ustalane indywidualnie po kontakcie ze Sprzedawcą.

40. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu niezrealizowanego zamówienia. 

ZWROTY I REKLAMACJE

41. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 
42. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów zapłaty, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
43. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania i sprawdzenia zwracanego towaru. 
44. Informacje o zwrotach  i reklamacjach przyjmowane są wyłącznie pisemnie na adres mailowy: biuro@papilart.pl
45. Przyjmowane są wyłącznie zwroty towaru w nienaruszonym opakowaniu wraz z kopią dowodu zakupu.

REKLAMACJE

46. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia.
47. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania, w obecności osoby doręczającej przesyłkę z firmy kurierskiej, protokołu reklamacyjnego bądź też na podstawie dokumentacji fotograficznej sporządzonej niezwłocznie po rozpakowaniu przesyłki i stwierdzeniu wad towaru.
48. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
49. Adres właściwy do zwrotu towaru podawany jest po uprzednim uzgodnieniu z Klientem warunków zwrotu.
50. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

51. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
52. Wszystkie zdjęcia i treści umieszczone na sklepie www.papilart.pl są własnością Sprzedawcy. Kopiowanie ich bez zgody jest zabronione. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w prezentowanej ofercie w dowolnym momencie. 
53. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, w szczególności gdy:

a) Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Klient dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
c) Klient dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

54. Promocje i rabaty w sklepie nie łączą się, chyba że postanowienia danej promocji wyraźnie stanowią inaczej.
55. Sklep internetowy posługuje się również plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty sklepu internetowego.

Zapisz się do newslettera
Zapisz się do newslettera, a my wyślemy najnowsze informacje o promocjach i produktach.